Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vaalia kuvataiteellisia harrastuksia.

Yhdistys

Tietoa yhdistyksestämme

Yhdistyksen historia

10 päivänä toukokuuta 1976 perustettiin Kauppaoppilaitoksen auditoriossa Vakka-Suomen Taideyhdistys. Paikalla oli 34 taiteenystävää.

Yhdistyksen perustamista valmistelevaan toimikuntaan kuuluivat Keijo Liimatainen, Raimo Aarras ja Eeva Trygg.

”Olisiko pitänyt perustaa taiteilijaseura vaiko taideyhdistys”? Alustajaksi kutsuttu Rauman Taidemuseon intendentti Alpo Sarava kertoi, että ”taiteilijaseura on ammatillinen järjestö”, kun taas ”taideyhdistykseen ovat tervetulleita kaikki taiteesta kiinnostuneet”.

Taideyhdistyksen tarkoituksena on alueen taideolojen eteenpäinvieminen. Taideyhdistyksessä tekijä ja kuluttaja tulevat lähelle toisiaan, Sarava sanoi.

Ensimmäinen puheenjohtaja oli Kaj Nordman, varapuheenjohtaja S.J. Talvitie, sihteeri Oili Kallio sekä hallituksen muut jäsenet Raimo Aarras, Erkki Sirkiä, Eeva Trygg, Jalo Mikkola, Tarmo Kangas, Jarkko Roth ja Antti Laakso.

Mainittakoon, että vuonna 1976 Uudenkaupungin autotehtaassa valmistui ennätysmäiset 27.332 Saabia. Uutena tulokkaana otettiin valmistukseen pidennetty Saab 99 Finlandia. Tehtaan palveluksessa oli 1.582 henkilöä.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toimintaperiaatteista todetaan säännöissä mm. seuraavaa:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vaalia Uudenkaupungin kaupungissa ja sen lähiympäristössä taiteellisia, erityisesti kuvataiteellisia harrastuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia sekä järjestää kuvataiteisiin liittyvää kurssi- ja koulutustoimintaa.

Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi täällä >>

Tärkeimmiksi ja ilmeisesti myös kiinnostavimmiksi muodostuivat vuosinäyttely.

Vuonna 1982 toteutettiin ensimmäisen kerran Raimo Aarraksen ideoima ”idän ja lännen kohtaaminen” eli 61 vakkasuomalaista taideteosta matkasi keskisavolaisten Pieksämäelle. Vastanäyttely Uudessakaupungissa oli seuraavana vuonna. Voitiin todeta, että itä eroaa lännestä ainakin värien yltäkylläisyydessä.

Yhteistoimintaa on ollut Naantalin kanssa, ulkomaisista yhteyksistä mainittakoon ruotsalainen Mark, Uudenkaupungin ystävyyskaupunki Novgorod jne. On myös osallistuttu vuosien aikana Pohjanlahden Biennaleen.

Taideyhdistyksen jäsenistöön on kuulunut myös loistavia valokuvaajia ja keraamikkoja. Yhdistyksen kunniajäseneksi nimitettiin taiteilija Raimo Aarras.

Vuosien aikana on hallitukseen kuulunut moni taiteesta kiinnostunut, Näyttelyjä on viime aikoina järjestetty vuosinäyttelypaikan Crusellin lisäksi Pakkahuoneella. Nykyään on ollut yhteistoimintaa raumalaisen Inspira ry:n kanssa näyttelyvaihdon ja yhteisen joulujuhlan merkeissä.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2020 lopulla oli 92.